Du 24 Mai 2023 - 19h00 au 28 Mai 2023 - 06h00

Toulouse

Féria Rosa 2023

Feria Rosa 2023 Du Mercredi 24 au Samedi 27 mai 2023

À propos

Programme de la Féria Rosa 2023

  • Mercredi 24 Mai - Ça part de la
  • Jeudi 25 Mai - Soirée Jaune
  • Vendredi 26 Mai - Vendredi tout est permis "DJ BENS"
  • Samedi 27 Mai - Canal du Demi